برچسب ها : سیستم هشدار دهنده نشت گاز ونوس ،
+ تعداد بازدید : 0 |
نوشته شده توسط موسوی در يکشنبه 13 اسفند 1402 و ساعت 14:43

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی

دانلود دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی

دانلود مبانی نظری اشتیاق شغلی
پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی
اشتیاق شغلی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 131 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50

مبانی نظری اشتیاق شغلی

اشتیاق شغلی به عنوان یک مفهوم، گرایش به روانشناسی به روانشناسی مثبت را منعکس می کند. پدیده مثبت در محیط کاری و نبود پیامدهای منفی مانند فرسودگی شغلی، خطا و خرابکاری در شغل و ضعف کاری از نقطه نظر حفظ منابع بسیار قابل ملاحظه است. به بیان دیگر، التزام شغلی، توجه بر روی توانایی نیروی انسانی، عملکرد بهینه و تجارب مثبت در کار می باشد ( سیکزنت میهالی[1]، 1990 و مسلچ، شوفلی و لیتر[2]، 2001).

هدف اصلی که در تئوری حفظ منابع مورد نظر است، داشتن و به کارگیری تجارب مثبت یا منابعی است که بتواند سودآوری و بهره بیشتری داشته باشد و تأثیر مثبتی روی بالا رفتن سطح سلامت داشته باشد. بنابراین نداشتن نیروی کار و منابع انسانی مناسب، می تواند روی دیگر دستاوردها، تأثیر منفی گذاشته و آنان را از بین ببرد. و بر عکس داشتن نیروی کار و منابع انسانی مناسب می تواند دستاوردهای بهتری در پی داشته باشد.

مفهوم اشتیاق شغلی در نتیجه تغییر پژوهش ها به نقطه مقابل فرسودگی پدیدار شد. در ابتدا اشتیاق شغلی به عنوان انتهای مخالف گستره فرسودگی شغلی، مفهوم پردازی شده بود (مسلچ و لیتر، 1997). بنا بر نظر آن ها اشتیاق شغلی اشاره به انرژی، دلبستگی و کارآمدی حرفه ای دارد، که درست در جهت مقابل فرسودگی شغلی (خستگی، بدگمانی یا بدبینی، عدم کارآمدی حرفه ای) در نظر گرفته می شود. فرسودگی شغلی واکنشی به استرس ناشی از کار است که با ابعاد خستگی عاطفی هیجانی (یعنی ته کشیدن منابع عاطفی ـ هیجانی)، بدگمانی (یعنی نگرش منفی بی عاطفی و بدبینی نسبت به شغل و فقدان کارآمدی حرف های (یعنی تمایل به ارزیابی منفی کار) تعریف می شود (به نقل از شائوفیلی، 2002).

لیتر، شائوفیلی و همکاران (2002) به اشتیاق به عنوان سازه ای مستقل از فرسودگی شغلی نظر انداختند و آن را به عنوان حالت ذهنی مثبت، ارضا کننده و مربوط به کارتعریف کردند که به وسیله ابعاد جذب، نیرومندی و وقف کار شدن مشخص می شود که در سطح وسیع اعتبار یابی شده اند. کارکنان دارای اشتیاق شغلی متمایل به سخت کارکردن با حالت ذهنی مثبت هستند که به وسیله آن قادرند در محیط کار، کارهای زیادی را به انجام برسانند (باکر و دمروتی[3]، 2008).

2-2-1- ابعاد اشتیاق شغلی

1. جذب: یکی از ابعاد اشتیاق شغلی، جذب است که مخصوصاً به تمرکز و غرق شدن در کار اشاره دارد و وجه مشخصه آن این است که برای افراد وقت سریع می گذارد و فرد به سختی می تواند از کار خود جدا شود. تحقیقات اخیر نشان داده است که تجربه جذب به میزان درگیری در کار مربوط است به طوری که فرد گذر زمان را تشخیص نمی دهد ( لورنس[4] و همکاران، 2007). این بدان معناست که گاهی برخی از افراد در زمان و شرایطی جذب کاری می شوند که برای آنان لذت بخش است و افراد برای آن بهای زیادی را می پردازند، تنها به خاطر این که این کار را داشته باشند. طبق نظر سیکزنت میهالی، تجارب درگیری در کار و متوجه نشدن گذر زمان، معمولاً هم خارج از زمینه کاری رخ می دهد (برای مثال کارهایی که به صورت سرگرمی صورت می گیرند) و هم ممکن است در همه حوزه ها و زمینه های زندگی صورت گیرد. تجارب درگیری در کار، هنگامی به وجود می آید که تعادل نسبی بین نیازهای شغلی (مثل چالش برانگیزی آن) و مهارت حرفه ای کارکن، ایجاد شود. تفاوت عمده ای که در مفهوم درگیری در کار و جذب وجود دارد، مقاومتی است که فرد از لحاظ ذهنی هنگام کار مبذول می دارد، که این حادثه ممکن است در همه زمینه های زندگی اتفاق بیفتد (شائوفیلی و همکاران، 2006).

2. نیرومندی: بعد نیرومندی، به سطوح بالای انرژی و ارتجاعی بودن ذهن کارکن هنگام کار اشاره دارد، به گونه ای که کارکن تلاش قابل ملاحظه ای برای انجام کارش مبذول می دارد و نیز در موقعیت های دشوار پافشاری می کند (شائوفیلی، 2002). همچنین بعد نیرومندی بیان می کند کارکنانی که از نیرومندی بیشتری برخوردارند، بیشتر توسط کارشان برانگیخته شده و هنگامی که با مشکلی برخورد می کنند و یا جر و بحث کاری وجود دارد، مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند. به بعد نیرومندی به عنوان یک مفهوم انگیزشی توجه شده است. این مطلب با در نظر گرفتن تعریف انگیزش شغلی تئوری اتکینسون[5] (1964) ارائه شده است. در این تعریف، انگیزش شغلی، نیرو و توان انجام کار یا مقاومت جهت انجام کار، ایجاد می کند.

3. وقف کار شدن: سومین مؤلفه اشتیاق شغلی، وقف کردن خود در کار می باشد که با درگیری شدید روانی شخص کارکن نسبت به کار خود مشخص می شود و ترکیبی از احساس معنی داری، اشتیاق و چالش می باشد. این بعد به شکل سنتی با مفهوم دلبستگی شغلی، نکات مشترک زیادی دارد (یا تعهد کاری) و به عنوان درجه ای که فرد از لحاظ روانی خودرا وابسته و مربوط به شغلش می داند عنوان شده است. همچنین دلبستگی، به اینکه چگونه یک کار می تواند نیازهای کنونی یک فرد را پاسخ گوید، اشاره دارد (ماونو و کینونن[6]، 2000). هم دلبستگی شغلی و هم وقف کردن، به عنوان پدیده های پایدار و با دوام اشتیاق شغلی محسوب می شوند که تفاوت آن ها تا کنون به شکل دقیق مورد بحث قرار نگرفته است، در حالی که وقف کردن یک موضوع واضح تر و روشن تری نسبت به دلبستگی شغلی می باشد. هنگامی که احساس وقف کردن وجود دارد، اشتیاق، الهام بخشی، غرور و چالش انگیزی بیشتری نسبت به وقتی که منحصراً به ارزش کار در زندگی کارکنان توجه شود، وجود دارد. اخیراً محققین به این نکته توجه کرده اند که نیرومندی و وقف کار شدن را با هسته اصلی ابعاد اشتیاق شغلی مقایسه کنند، در حالی که وضعیت کنونی جذب شباهت زیادی به درگیری در کار دارد ( لورنس و همکاران، 2007).

2-2-2- پیشایندها و پیامدهای اشتیاق شغلی

اگرچه پژوهش های اندکی در رابطه با عوامل پیش بین اشتیاق شغلی کارکنان وجود دارد، مشخص کردن چند پیشایند بالقوه از مدل کان[7] (1990) و ماسلاخ و همکاران (2001) ممکن است. گرچه ممکن است پیشایندها برای اشتیاق شغلی و سازمانی متفاوت باشند، فرض های مساوی برای هر دو نوع اشتیاق ارائه شده است.

اشتیاق کارکنان، پیامدهای مثبتی برای سازمان دارد. یک توافق عام وجود دارد که بین اشتیاق کارکن و نتایج تجارت رابطه است ( هارتر[8] و همکاران، 2002). به هر حال اشتیاق یک سازه در سطح فردی است و اگر منجر به نتایج تجاری گردد، در ایتدا باید بر بازده های سطح فردی اثر بگذارد. در این راستا می توان انتظار داشت اشتیاق کارکنان با نگرش ها، نیات و رفتارهای کارکنان مرتبط می باشد. کان (1992) بیان کرد که اشتیاق هم منجر به بازده های فردی می شود ( یعنی کیفیت کار افراد و تجربیات انجام آن کار برای همان افراد) و هم بازده های سازمانی (یعنی رشد و بهره وری سازمانی). دلایل چندی وجود دارد که انتظار داشته باشیم، اشتیاق به بازده های کاری مرتبط باشند. تجربه اشتیاق به عنوان تجربه و حالت ذهنی مثبت و ارضاگر کاری توصیف شده است (سونینتاگ[9]، 2003). این تجارب مثبت احتمالاً منجر به بازده های کاری مثبت می شوند. همانطور که توسط شائوفیلی و باکر (2004) مطرح شده است که کارکنان دارای اشتیاق بالا وابستگی بیشتری به سازمان داشته و تمایل کمتری به ترک آن دارند.

بر طبق نظریه مبادله اجتماعی، وقتی که هم فرد و هم سازمان، به قوانین مبادله ای متعهد می مانند، در نتیجه یک رابطه وفادارانه و قابل اعتماد و تعهد متقابل برقرار خواهد بود ( کروپانزانو و میچل[10]، 2005). به عبارتی افرادی که به درگیر کردن خودشان ادامه می دهند به علت تداوم مبادلات مطلوب متقابل چنین رفتار می کنند و در نتیجه، افراد دارای اشتیاق بالاتر بیشتر احتمال دارد که با کارفرمایانشان روابط باکیفیت تر و با اطمینان تری داشته باشند و بنابراین بیشتر احتمال خواهد داشت که نگرش ها و نیات مثبتی نسبت به سازمان را گزارش دهند.

به علاوه چند پژوهش تجربی رابطه بین اشتیاق و بازده های کاری را گزارش کرده اند. برای مثال یافت شده است که اشتیاق با تعهد سازمانی رابطه مثبت و با قصد ترک رابطه منفی دارد و با عملکرد شغلی و رفتار برون نقش مرتبط است (شائوفیلی و باکر، 2004).

شائوفیلی و باکر (2004) دریافتند که اشتیاق با قصد ترک شغل رابطه منفی داشته و میانجی گر رابطه بین منابع شغلی و قصد ترک شغل است. بنابراین پیش بینی شده است که اشتیاق شغلی و سازمانی به بازده های کاری مرتبط باشند. اشتیاق شغلی با خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی رابطه مثبت و با قصد ترک رابطه منفی دارد.

پژوهش های پیشین دریافتند که اشتیاق شغلی از طریق منابع متعدد مانند جو اجتماعی و خلاقانه، تنوع مهارت، حمایت از جانب سرپرست و خودمختاری پرورش می یابد ( باکر و دمروتی، 2007؛ باکر و شائوفیلی، 2006). منابع شخصی مانند خودکارآمدی، عزت نفس سازمانی و خوش بینی نیز به عنوان پیشایندهای اشتیاق شغلی در نظر گرفته شده اند (باکر، دمروتی و شائوفیلی، 2007). بعلاوه اشتیاق کاری اثرات مهم خود را بر نگرش های کاری و بازده های رفتاری مانند خشنودی شغلی، سازگاری شغلی، قصد ترک شغل و عملکرد، از طریق اثر میانجی گری آن بین پیشایندهای مذکور و بازده ها نشان داده است.[1]. Csikszent mihalyi

[2]. Shoofly, Liter

[3]. Bakker, A., Demorouti

[4]. Lorens

[5]. Atkinson

[6]. Mauno & Kinnunen

[7]. Kahn

[8]. Harter

[9]. Sonnentag

[10]. Crapanzano & Mitchell

دانلود دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی

برچسب ها : دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی ،
+ تعداد بازدید : 0 |
نوشته شده توسط موسوی در جمعه 11 اسفند 1402 و ساعت 21:28

مکمل چاقی جی فست اکستریم جعبه ای 30 عددی

قرص پاپایا papaya یا پاپایا اسلیم

پودر چاقی بومبا افزایش وزن

برچسب ها : مکمل چاقی جی فست اکستریم ، https://torobche.injakojast.com/product/view/803 ، https://torobche.injakojast.com/product/view/657 ،
+ تعداد بازدید : 0 |
نوشته شده توسط موسوی در جمعه 11 اسفند 1402 و ساعت 19:05

پودر بومبا


آپلود عکس

برچسب ها : پودر معجزه ای بومبا برای افزایش وزن ، https://neginsar.injakojast.com/product/view/602 ،
+ تعداد بازدید : 21 |
نوشته شده توسط موسوی در جمعه 11 اسفند 1402 و ساعت 19:13

با مطالعه جزوات ارائه شده و کاربردی شانس قبولی شما را بالا می بریم
دسته بندی عمران
بازدید ها 117
فرمت فایل pdf
حجم فایل 44630 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1000
مجموعه کامل جزوات و نمونه سوالات آمادگی جهت آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته عمران

فروشنده فایل

کد کاربری 4141
کاربر

محتویلت فایل خلاصه شده:

1. جزوه فولاد خلاصه شده و کامل 180 صفحه (تستی/تشریحی/مثال حل شده/آموزش)

2. جزوه بتن خلاصه شده و کامل 176 صفحه (تستی/تشریحی/مثال حل شده/آموزش)

3. جزوه تحلیل سازه خلاصه شده و کامل 215 صفحه (تستی/تشریحی/مثال حل شده/آموزش)

4. جزوه مقاومت مصالح خلاصه شده و کامل 190 صفحه (تستی/تشریحی/مثال حل شده/آموزش)

5. جوشکاری 150 صفحه

6. امور ثبتی

7. آموزش ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری

8. آیین_نامه_اجرایی_قانون_کارشناس_ر

9. ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک- 92

10. ضوابط_صدور_پروانه_شهرداری

11. قانون شهرداریها

12. قانون کارشناس رسمی

برچسب ها : مجموعه کامل جزوات و نمونه سوالات آمادگی جهت آزمون کارشناس رسمی ،
+ تعداد بازدید : 9 |
نوشته شده توسط موسوی در سه شنبه 23 آبان 1402 و ساعت 9:56
پاورپوینت درس و کتاب بودجه ريزی عملياتی علی پناهی پیام نور

دانلود پاورپوینت درس و کتاب بودجه ريزی عملياتی علی پناهی پیام نور در 156 اسلاید با فرمت pptx


مشخصات فایل
تعداد صفحات156
حجم11412 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیpptx
دسته بندیمدیریت

توضیحات کامل

دانلود پاورپوینت درس و کتاب بودجه ريزی عملياتی علی پناهی پیام نور جهت رشته مدیریت در قالب 156 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

تنظيم يك چارچوب قانوني

ماده 219 ق.ب.پ دولت موظف است تا پايان سال دوم برنامه به تدريج زمينه‌های لازم را برای تهيه بودجه به روش عملياتی در کليه دستگاههای اجرائی فراهم آورد به نحوی که لايحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهيه، تدوين و تقديم مجلس شورای اسلامی شود.


تجربه امريكا

•علت پرداختن به بودجه‌ريزي عملياتي نارضايتي ايالت‌ها از شيوه بودجه‌ريزي سنتي كه در سال 1930 بيشتر نمايان شد
•در دهه 40 و 50 بودجه ريزي بر مبناي قيمت واحد شكل گرفت


دلايل شكست بودجه ريزي در امريكا دهه 60

1- مديران ارشد دولتي نسبت به گنجاندن شاخص‌هاي عملكردي در بودجه بي‌اعتنا بودند و در حسابرسي عملكرد از اين شاخص‌ها استفاده نمي‌كردند. قوه مقننه نيز از بودجه عملياتي حمايت نمي‌كرد.

دلايل شكست بودجه ريزي در امريكا دهه 60

2- روساي سازمان‌هاي دولتي نسبت به مفيد بودن شاخص‌هاي عملكرد ترديد داشتند. به علاوه بودجه‌ريزي عملياتي سازمان‌هاي تحت امر آنها را در معرض نظارت دقيق‌تر قرار مي‌داد.


اجراي آزمايشي

•انتخاب سازمان‌هاي آزمايشي براي سال‌هاي 94 تا 96 در قالب 10 سازمان فدرال
•پروژه‌هاي آزمايشي براي پاسخگويي و آزادي عمل مديران در 5 سازمان در سال‌هاي 1995 و 1996
•و پروژه‌هاي مختلف به صورت پايلوت
بروز برخي مشكلات

عدم همخواني منطق بودجه‌ريزي با تغييرات اصول حسابداري تعهدي باعث شده بود كه اطلاعات مالي حساب‌هاي سازمان‌ها و حساب‌هاي متمركز در فرايند بودجه نقش محدودي ايفا كنند.

عنوان :

فصل اول

بودجه و بودجه ريزی عمومی
فصل دوم

انواع شيوه های بودجه ريزی
فصل سوم

مبانی، مفاهيم و مراحل بودجه ريزی عملياتی
فصل چهارم

شاخص‌هاي عملكرد و نقش آنها در بودجه عملياتي
فصل پنجم

الگوي عملي بودجه‌ريزي عملياتي
فصل ششم

استراتژي گذار به بودجه‌ريزي عملياتي
فصل هفتم

تجارب برخي كشورها


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

برچسب ها : پاورپوینت درس و کتاب بودجه ريزی عملياتی علی پناهی پیام نور ،
+ تعداد بازدید : 17 |
نوشته شده توسط موسوی در چهارشنبه 17 آبان 1402 و ساعت 11:15

پاورپوینت دوره آموزشی خبرنویسی

دانلود پاورپوینت خبرنویسی جهت رشته مدیریت در قالب 78 اسلاید و با فرمت pptx


مشخصات فایل
تعداد صفحات78
حجم373 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیppt
دسته بندیمدیریت

توضیحات کامل

دانلود پاورپوینت خبرنویسی جهت رشته مدیریت در قالب 78 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش


- خبر گزارشی از واقعیت ها است ولی هر واقعیتی خبر نیست. - اطلاعات مربوط به آنچه رخ داده است، خبر نامیده می شود. - خبر نقل ساده و خالص وقایع جاری است. «خبر گزارشی واقعی از یك رویداد عینی است كه در آن یك یا چند ارزش خبری وجود دارد و نحوه تنظیم و ارایه آنرا عوامل درون سازمانی و برون سازمانی شكل می دهند».

فهرست مطالب
خبر چیست ؟
ارزشهای خبری
عناصر خبر
مفاهیم اساسی در خبر نویسی
سبک های خبر نویسی NEWS STYLES
سبک بازگشت به عقب
سبک پایان شگفت انگیز
سبک دایره ای
سبك داستانی خبر
اجزای تیتر
مثال
اصول خوب نوشتن
نشانه گذاری یا علامتگذاری درخبر
گزارش نویسی
ویژگی‌های‌ گزارش‌
الزام‌های‌ یک گزارش‌ خوب‌
گزارشگر كیست‌؟
ویژگیهای نثر وزبان گزارش وگزارشگر
انواع‌ گزارش‌
گزارش‌ خبری‌
و...


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

برچسب ها : پاورپوینت دوره آموزشی خبرنویسی ،
+ تعداد بازدید : 11 |
نوشته شده توسط موسوی در چهارشنبه 17 آبان 1402 و ساعت 10:06
با مطالعه جزوات ارائه شده و کاربردی شانس قبولی شما را بالا می بریم
دسته بندی عمران
بازدید ها 117
فرمت فایل pdf
حجم فایل 44630 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1000
مجموعه کامل جزوات و نمونه سوالات آمادگی جهت آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته عمران

فروشنده فایل

کد کاربری 4141
کاربر

محتویلت فایل خلاصه شده:

1. جزوه فولاد خلاصه شده و کامل 180 صفحه (تستی/تشریحی/مثال حل شده/آموزش)

2. جزوه بتن خلاصه شده و کامل 176 صفحه (تستی/تشریحی/مثال حل شده/آموزش)

3. جزوه تحلیل سازه خلاصه شده و کامل 215 صفحه (تستی/تشریحی/مثال حل شده/آموزش)

4. جزوه مقاومت مصالح خلاصه شده و کامل 190 صفحه (تستی/تشریحی/مثال حل شده/آموزش)

5. جوشکاری 150 صفحه

6. امور ثبتی

7. آموزش ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری

8. آیین_نامه_اجرایی_قانون_کارشناس_ر

9. ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک- 92

10. ضوابط_صدور_پروانه_شهرداری

11. قانون شهرداریها

12. قانون کارشناس رسمی

برچسب ها : مجموعه کامل جزوات و نمونه سوالات آمادگی جهت آزمون کارشناسز ،
+ تعداد بازدید : 16 |
نوشته شده توسط موسوی در سه شنبه 16 آبان 1402 و ساعت 11:00

دانلود پاورپوینت HSE-MS نظام مدیریت کنترل بهداشت، ایمنی و محیط زیست در سازمانها و شرکتها

دانلود پاورپوینت HSE-MS جهت رشته مدیریت در قالب 93 اسلاید و با فرمت pptx


مشخصات فایل
تعداد صفحات93
حجم892 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیpptx
دسته بندیمدیریت

توضیحات کامل

دانلود پاورپوینت HSE-MS جهت رشته مدیریت در قالب 93 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش


HSE-MS عبارتست از نظام مدیریت کنترل بهداشت، ایمنی و محیط زیست در سازمانها، کارخانجات، موسسات تولیدی و خدماتی همچنین طرحها و پروژه‌های عمرانی کشور. اجرای مفاد نظام مدیریت ایمنی توسط شرکتها ممکن است به تنهائی و یا با همکاری مراجع ملی و بین‌المللی مرتبط با نیاز صورت پذیرد. اگر چه در سطح اجرائی تفاوتهای بارزی بین موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست وجود دارد ولی امروزه استانداردهای ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی در حال همگرائی و حرکت به سمت یک نظام مدیریتی می‌باشند.

فهرست مطالب
HSE-MS یعنی چه؟
برخی از واژگان
تشریح الزامات سیستم مدیریت HSE
HSE- QMS Training Course
سابقه
دامنة مشمول
تعاریف و اصطلاحات- در HSE-MS منظور از
خطر HAZARD
مثالهایی از خطرات
(طبقه‌بندی خطرات)
عوامل فیزیکی زیان آور
عوامل شیمیائی زیان آور
عوامل بیولوژیکی زیان آور
عوامل میکانیکی، ارگونومیکی زیان آور
رویداد Incident
حادثه Accident
علل وقوع حوادث
طبقه بندی بیماریها
ریسک Risk
براساس استاندارد
مثالهایی از ریسک
ریسک قابل تحمل Tolerable Risk
ارزیابی ریسک Risk Assessment
AS Low as reasonably
محیط Environment
محیط زیست Environment
جنبه‌های زیست محیطی Environment Aspects
پیامدهای زیست محیطی Environment impacts
جلوگیری از آلودگی
آلودگی Contamination
آلودگی هوا
آلودگی آب
فاضلاب WASTE WATER
مواد زائد جامد Solid waste
اثرات زیست محیطی Environmental effects
و...


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

برچسب ها : دانلود پاورپوینت HSE-MS نظام مدیریت کنترل بهداشت، ایمنی و محیط زیست در سازمانها و شرکتها ،
+ تعداد بازدید : 21 |
نوشته شده توسط موسوی در يکشنبه 7 آبان 1402 و ساعت 9:57
ساخت وبلاگ جدید رایگان وی آهنگ مشاور گروپ دکتر ذهن خرید بک لینک از همه بلاگ
بستن تبلیغات [X]