آشنایی با سبک های معماری جهان

آشنایی با سبک های معماری جهان

دانلود آشنایی با سبک های معماری جهان

معماری جهان
آشنایی با سبک های معماری جهان
معماری کلاسیک
معماری باروک
معماری گوتیک
معماری هندی
معماری نوگرایی (مدرنیسم)
معماری پسانوگرایی (پست مدرنیسم)
معماری چینی
مکتب شیکاگو
مکتب باوهاوس
معماری اسلامی
معماری ایرانی
سبک خراسانی
سبک رازی 
سبک اصفهانی
دسته بندی شهرسازی
فرمت فایل pptx
حجم فایل 20550 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 75

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینت در 75 اسلاید به صورت متنی همراه با عکس میباشد.
از جمله مطالب فایل دانلودی:
معماری کلاسیک
معماری باروک
معماری گوتیک
معماری هندی
معماری نوگرایی ( مدرنیسم)
معماری پسانوگرایی( پست مدرنیسم)
معماری چینی
مکتب شیکاگو
مکتب باوهاوس
معماری اسلامی
معماری ایرانی
سبک های معماری ایرانی:
-سبک خراسانی
- سبک رازی
-سبک اصفهانی

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینت در 75 اسلاید به صورت متنی همراه با عکس میباشد.از جمله مطالب فایل دانلودی:معماری کلاسیکمعماری باروکمعماری گوتیکمعماری هندیمعماری نوگرایی ( مدرنیسم)معماری پسانوگرایی( پست مدرنیسم)معماری چینیمکتب شیکاگومکتب باوهاوسمعماری اسلامیمعماری ایرانیسبک های معماری ایرانی:-سبک خراسانی- سبک رازی -سبک اصفهانی

دانلود آشنایی با سبک های معماری جهان


برچسب ها : آشنایی با سبک های معماری جهان آشنایی با سبک های معماری جهان دانلود آشنایی با سبک های معماری جهان معماری جهان آشنایی با سبک های معماری جهان معماری کلاسیک معماری باروک معماری گوتیک معماری هندی معماری نوگرایی (مدرنیسم) معماری پسانوگرایی (پست مدرنیسم) معماری چینی مکتب شیکاگو مکتب باوهاوس معماری اسلامی معماری ایرانی سبک خراسانی سبک رازی سبک اصفهانی دسته بندی شهرسازی فرمت فایل pptx حجم فایل 20550 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 75 فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینت در 75 اسلاید به صورت متنی همراه با عکس میباشد. از جمله مطالب فایل دانلودی: معماری کلاسیک معماری باروک معماری گوتیک معماری هندی معماری نوگرایی ( مدرنیسم) معماری پسانوگرایی( پست مدرنیسم) معماری چینی مکتب شیکاگو مکتب باوهاوس معماری اسلامی معماری ایرانی سبک های معماری ایرانی: -سبک خراسانی - سبک رازی -سبک اصفهانی فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینت در 75 اسلاید به صورت متنی همراه با عکس میباشد.از جمله مطالب فایل دانلودی:معماری کلاسیکمعماری باروکمعماری گوتیکمعماری هندیمعماری نوگرایی ( مدر ،